DĖL PANEVĖŽIO R. PPT DARBO NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu, nuo š. m. lapkričio 9 d. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagalbą ugdytiniams ir ugdytojams teiks nuotoliniu būdu. Su psichologinei pagalbai jau užsiregistravusiais klientais bus susisiekta ir aptarti darbo būdai ir galimybės.

Tarnybos telefono numeris: 8 616 46426.

daugiaU INFORMACIJOS