AKCIJA „TU MAN RŪPI“

Spalio 10 – ąją  visame pasaulyje minima Psichikos sveikatos diena. Pasaulinė sveikatos organizaciją psichinę sveikatą apibūdina kaip emocinį ir dvasinį atsparumą, leidžiantį patirti džiaugsmą, ištverti nusivylimą, liūdesį. Stiprinti psichikos sveikatą padeda gera mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas su draugais, poilsis, rūpinimasis kitais ir savimi.  

Įvairius jausmus ir emocijas žmonės išgyvena nuo pat kūdikystės. Tik ankstyvoje vaikystėje vaikai dažnai dar nemoka jų įvardinti bei tinkamai išreikšti, bręstant šie įgūdžiai stiprėja. Tačiau gebėjimas atpažinti emocijas bei jas valdyti nėra savaiminis. Jis formuojasi ugdymo proceso metu. Todėl vaikams būtina suaugusiųjų, t.y. tėvų ir pedagogų, specialistų pagalba bei supratimas.

Šiemet, minint Pasaulinę Psichikos sveikatos dieną, Panevėžio regiono pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų socialiniai pedagogai inicijavo akciją „Tu man rūpi“, kurioje dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai iš Panevėžio miesto, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio ir Biržų rajonų.

Akcijos „Tu man rūpi“ tikslas – stiprinti vaikų psichinę sveikatą organizuojant kūrybinę veiklą. Renginio simboliu pasirinkta jausmų vaivorykštė, kuri asocijuojasi su laime, harmonija. Prie akcijos prisijungė daugiau nei 258 dalyviai iš 22 priešmokyklinio ir ikimokyklinio Panevėžio regiono ugdymo įstaigų. Jie su pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais mokėsi atpažinti įvairias emocijas, jų reiškimo būdus, įvairia atlikimo technika kūrė meninius darbelius, kurie buvo eksponuojami Panevėžio regiono pedagoginių psichologinių  ir švietimo pagalbos tarnybų internetinėse svetainėse, facebook paskyrose. Virtuliai parodai buvo pateiktos 37  individualios ir grupinės kompozicijos. Ikimokyklinukų „Jausmų vaivorykštės“ atspindi įvairias pozityvias emocijas, o priešmokyklinio amžiaus vaikai savo kūrinėliuose užrašė ir jas apibūdinančius teigiamus, pagarbius žodžius.

Akcijos „Tu man rūpi“ iniciatoriai nuoširdžiai dėkoja mažiesiems dalyviams ir jiems talkinusiems pedagogams.

Panevėžio rajono PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė

„Kūrybinėse dailės terapijos dirbtuvėse“

                      Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama vaikų socializacijos programą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“, kurios tikslas apjungti įvairių poreikių vaikus prasmingai kūrybinei veiklai, plėtojant vaikų socializacijos galimybes, ugdant jų socialinius įgūdžius bei gerinti vaikų užimtumą, kūrybiškumą ir socialinius įgūdžius, organizuojant kūrybines veiklas bei dirbtuves organizavo kūrybinės dailės terapijos dirbtuves. Dirbtuvėse dalyvavo apie 50 Panevėžio rajono vaikų: Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinė ,,Pelėdžiukų“ grupė, Naujamiesčio l/d priešmokyklinė „Ežiukų“ grupė bei  Bernatonių mokyklos – darželio 1 – 4 klasių mokiniai.

                      Buvo organizuojami molio bei dailės terapijos užsiėmimai vaikams. Dailės terapija tai tarpdisciplininis mokslas, tarpusavyje jungiantis dailę, psichologiją ir psichoterapijos šakas. Užsiėmimų metu vaikai geriau pažino save ir kitus, savo emocijas saugiai bei kūrybiškai išreiškė per dailės ir molio priemones, patyrė daug šiltų ir žaismingų emocijų. Vaikai atsipalaidavo, plėtė savo emocinį intelektą ir taktiliką per šiuos metodus, žaidė draugystės žaidimus, mokėsi dirbti komandoje, draugauti ir komunikuoti apie savo vidini pasaulį.

                      Kūrybines dirbtuves vaikams vedė dailės terapijos praktikė, dailės mokyklos fotografijos mokytoja Milda Butkevičiūtė ir PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė.

PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė

Paauglių savivertės ir motyvacijos stiprinimo dirbtuvės

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendina visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą „Žvilgsnis“ , kurio viena iš veiklų praktinių užsiėmimų programa „Paauglių savivertės ir motyvacijos stiprinimo dirbtuvės“ . Šios dirbtuvės vyko rugsėjo mėnesį, kuriose dalyvavo Raguvos, Ramygalos, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų, Dembavos progimnazijos ir Paliūniškio bei Vadoklių pagrindinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai.

Šios programos tikslas: stiprinti paauglių savivertę bei motyvaciją. Užsiėmimus vedė VšĮ „Juoda avis“ lektorės Sigita Andriukevičiūtė bei Laura Stumbraitytė. Mokiniai mokėsi socialinės atsakomybės, stiprino savo pažinimo kompetenciją bei motyvaciją akademinėse srityje. Veiklos metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių pasitikėjimo savimi, savivertės ugdymui, savęs pažinimui bei motyvacijos stiprinimui.

PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė