PROKURORŲ PASKAITA „AR LENGVA BŪTI VAIKU LIETUVOJE: PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ, GRĖSMĖS NAUDOJANTIS TEISĖMIS IR LAISVĖMIS“ RAJONO GIMNAZISTAMS

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendindama vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“, organizavo paskaitas mokiniams ir pedagogams tema „Ar lengva būti vaiku Lietuvoje: pareigos, atsakomybė, grėsmės naudojantis teisėmis ir laisvėmis“, kurias vedė Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Ulienė. Viename iš susitikimų prokurorei talkino kolega  Paulius Jasiukaitis. Paskaitos vyko spalio – gruodžio mėnesiais Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio, Ramygalos bei Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijose, kuriose dalyvavo daugiau nei 200 mokinių bei pedagogų. Paskaitų metu prokurorai papasakojo apie vaikų teisinį statusą reglamentuojančias teisės normas, apie vaiko teises ir laisves bei jų įgyvendinimą Lietuvoje. Svečiai priminė pagrindines vaikų pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kituose įstatymuose, pareigas, užtikrinančias kitų žmonių laisves ir teises – tėvų, pedagogų, kitų vaikų ir suaugusiųjų. Taip pat kalbėjo apie įstatymuose numatytą atsakomybę, drausminimo ir vaiko priežiūros priemones, fizines bausmes, administracinės teisės nusižengimus, nusikalstamas veikas, kurios būdingos vaikams pagal amžių, nuo kurio jau yra atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos   Administracinių nusižengimų bei Baudžiamąjį kodeksą. Visi kartu aptarė svarbiausias taisykles, kurių privalo laikytis vaikai savo kasdieniniame gyvenime, mokėsi priimti teisingus sprendimus ir laikytis taisyklių bei būti atsakingais ir pareigingais piliečiais.

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokurorams Kristinai Ulienei ir Pauliui Jasiukaičiui už bendradarbiavimą, jaunuolių atsakomybės ir pareigų ugdymą bei mokymą eiti teisingu keliu.

Panevėžio rajono PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė