RENGINYS „SVEIKATOS AKADEMIJA“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba gruodžio mėn. pakvietė į renginį „Sveikatos akademija“, kuris tradiciškai vyksta jau devynerius metus ir yra tarnybos vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos projekto „Žvilgsnis-3“ bei socializacijos programos projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ baigiamasis metų renginys. Į Panevėžio kino centrą „Garsas“, aktyviai sugužėjo mokiniai bei pedagogai iš 13 Panevėžio rajono ugdymo įstaigų (susirinko 238 dalyviai).

Labai džiugu, jog šiais metais tarnybos organizuojamų projektų veiklose aktyviai dalyvavo apie 2000 mokinių. Projektų veiklos buvo labai įvairios – mokyklose ir pedagoginėje psichologinėje tarnyboje mokiniams, pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams vyko įvairūs renginiai, konkursai, paskaitos, protmūšiai, stovyklos, konferencija, užsiėmimai ir akcijos, kuriose ir dalyvavo dauguma rajono ugdymo įstaigų. Šio renginio metu pasidžiaugėme, jog sulaukėme daug gražių, spalvingų ir kūrybiškų darbelių, aktyviu švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų įsitraukimu bei vaikų subūrimu dalyvauti renginiuose bei kitose prevencinėse veiklose. Ypatingo dėmesio šiais metais sulaukė vykdytos akcijos ir konkursai: „Ant vėjo sparnų“, „Mes kartu“, „Tu man rūpi“, „Draugystės ratu“, „Vandenyne“, „Akvariumas“, „Sveikatos namas“, „Draugų šalis“, „Vaistai nuo patyčių“, „Mano žiemos nuotykis“, kurių metu vaikai kūrė receptus, vėjo malūnėlus, žuvis, rašė draugystės receptus, dalinosi nuotykiais, patirtais su šeima ir kūrė kitus darbelius su temą atliepiančiomis mintimis. Vyko veiklos, skirtos paminėti Tarptautinėms bei Atmintinoms tolerancijos, šeimos, psichikos sveikatos, nerūkymo bei sveikos gyvensenos dienoms. Mokiniams buvo suorganizuoti renginiai: „Mus vienija draugystė“, „Drauge“,„Žvilgsnis“, konferencija „Sveika ateitis“, seminaras „Paauglių socialinės atsakomybės ir sąmoningumo stiprinimas-kritiškai mąstančios asmenybės formavimas“, konkursas „Patyčioms – ne“, vyko paskaitos bei mokymai „Ar lengva būti vaiku Lietuvoje: pareigos, atsakomybės, grėsmės naudojantis teisėmis ir laisvėmis“, įvairios kūrybinės bei edukacinės dirbtuvės bei veiklos švietimo pagalbos specialistams (mokymai, užsiėmimai, paskaitos).

Renginio metu pasidžiaugėme nuveiktu bendru darbu, kūrybišku idėjų įgyvendinimu, padėkojome už aktyvų dalyvavimą projektų prevencinėse veiklose ir kartu praleistus metus „Sveikatos akademijoje“.

Su gera nuotaika ir mintimis apie ateinančias šventes visi dalyviai žiūrėjo kalėdinį filmą.

PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė