Dėl Panevėžio r. PPT darbo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu, nuo š. m. kovo 30 d. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagalbą ugdytiniams ir ugdytojams teiks nuotoliniu būdu. Su psichologinei pagalbai jau užsiregistravusiais klientais bus susisiekta ir aptarti darbo būdai ir galimybės.

Liudmila Nikolajeva, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 683 21898 ir el. paštu nliuda@hotmail.com;

Leta Vasiliauskienė, logopedė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 604 01890 arba el. p. leta.oxas@gmail.com;

Meilė Girdenienė, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais telefonu 8 623 87785 ir el. paštu girdeniene.meile77@gmail.com;

Rima Gutauskienė, specialioji pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 682 61738 ir el. p. g.rima@yahoo.com;

Edita Kazlauskienė, socialinė pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 606 11937 ir el. paštu e.kazlauskiene@gmail.com .

                      Tikimės prasmingo, sklandaus bendradarbiavimo