AKCIJA „MES KARTU“

Kiekviena šeima – tai ramybės ir jaukumo uostas, tai terpė, kurioje mažas žmogus tampa asmenybe, tai meilės, laimės apsuptis, tai maži išgyvenimai ir didelė atrama gyvenime.

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kviečia dalyvauti Panevėžio rajono ugdymo įstaigas akcijoje bei kartu paminėti Tarptautinę šeimos dieną.   

     Akcijos tikslas puoselėti tėvų ir vaikų draugiškus ir stiprius santykius, dalintis gerąja patirtimi, ugdyti mokinių dorovines nuostatas, puoselėti šeimos vertybes, atsakomybę už save, draugus ir šeimą.

    Vykdymo laikas: Akcija vykdoma 2020 m. gegužės mėn.

Dalyviai: Panevėžio rajono ugdymo įstaigų: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai bei 1 – 8 klasių mokiniai kartu su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais bei pedagogais.

    Akcijos veiklos:

  • IUG, PUG ir 1 klasių mokiniams – kūrybinis darbas tema „Mano šeima“. Pristatomas laisvai pasirinkta technika  atliktas mokinio piešinys.
  • 2 – 4 klasių mokiniams – kūrybinis darbas tema „Atvirukas šeimai“. Pristatomas laisvai pasirinkta technika  atliktas mokinio darbas.
  • 5 – 6 klasių mokiniams – kūrybinis darbas tema „Šeimos herbas“. Sukurtas darbas, kuris gali būti net iš netradicinių priemonių: gamtinių, maisto produktų ar antrinių žaliavų.
  • 7 – 8 klasių mokiniams – kūrybinis darbas ar fotografija tema „Gražiausios mūsų akimirkos“. Pristatomos laisvai pasirinkta technika mokinio įsimintinos šeimos akimirkos kartu (mėgstama veikla, bendras darbas, poilsis kartu, pagalba šeimos nariui ir kt. veikla).

     Sukurtus ir nufotografuotus darbelius atsiųsti iki gegužės 26 d. Panevėžio rajono PPT socialinei pedagogei Editai el.paštu: e.kazlauskiene@gmail.com. Dalyvaujantys akcijoje registruojasi: tel. 860611937 arba el. paštu  e.kazlauskiene@gmail.com.

     Darbeliai bus eksponuojami PPT tinklapyje: https://www.ppt.panevezys.lm.lt/. Svarbu užrašyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklą bei klasę.

Aktyviausių dalyvių laukia dovanėlės 😊

 Kviečiame kartu kūrybiškai paminėti Tarptautinę šeimos dieną.