Paauglių savivertės ir motyvacijos stiprinimo dirbtuvės

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendina visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą „Žvilgsnis“ , kurio viena iš veiklų praktinių užsiėmimų programa „Paauglių savivertės ir motyvacijos stiprinimo dirbtuvės“ . Šios dirbtuvės vyko rugsėjo mėnesį, kuriose dalyvavo Raguvos, Ramygalos, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų, Dembavos progimnazijos ir Paliūniškio bei Vadoklių pagrindinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai.

Šios programos tikslas: stiprinti paauglių savivertę bei motyvaciją. Užsiėmimus vedė VšĮ „Juoda avis“ lektorės Sigita Andriukevičiūtė bei Laura Stumbraitytė. Mokiniai mokėsi socialinės atsakomybės, stiprino savo pažinimo kompetenciją bei motyvaciją akademinėse srityje. Veiklos metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių pasitikėjimo savimi, savivertės ugdymui, savęs pažinimui bei motyvacijos stiprinimui.

PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė