Tarptautinis Erasmus+ KA1 projektas

Projekto rezultatai

Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai parengė dvi adaptuotas efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programas, pagal kurias vedė mokymus tėvų grupėms trijose savivaldybėse.

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) patiriantiems iššūkių – auginantiems vaikus nepilnose šeimose, išgyvenant skyrybas, į šeimą ateinant naujiems nariams, kitos tautos atstovams.

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) auginantiems vaikus su negalia.