Dėl Panevėžio r. PPT darbo nuotoliniu būdu

Informuojame, kad nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu, nuo š. m. kovo 30 d. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagalbą ugdytiniams ir ugdytojams teiks nuotoliniu būdu. Su psichologinei pagalbai jau užsiregistravusiais klientais bus susisiekta ir aptarti darbo būdai ir galimybės.

Liudmila Nikolajeva, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 683 21898 ir el. paštu nliuda@hotmail.com;

Leta Vasiliauskienė, logopedė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 604 01890 arba el. p. leta.oxas@gmail.com;

Meilė Girdenienė, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais telefonu 8 623 87785 ir el. paštu girdeniene.meile77@gmail.com;

Rima Gutauskienė, specialioji pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 682 61738 ir el. p. g.rima@yahoo.com;

Edita Kazlauskienė, socialinė pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 606 11937 ir el. paštu e.kazlauskiene@gmail.com .

                      Tikimės prasmingo, sklandaus bendradarbiavimo

„Erasmus+“ – darbo stebėjimo vizitas Danijoje

Tęsiant Erasmus+ KA1 projektą „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“, specialistai iš Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyko į Daniją pasisemti patirties, kaip dirbti su šeimomis, kurios augina neįgalius vaikus ir kaip motyvuoti tokias šeimas kreiptis pagalbos bei dalyvauti mokymuose.

Skaityti daugiau

RENGINYS „SVEIKATOS AKADEMIJA“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba gruodžio mėn. pakvietė į renginį „Sveikatos akademija“, kuris tradiciškai vyksta jau devynerius metus ir yra tarnybos vykdomų visuomenės sveikatos rėmimo programos projekto „Žvilgsnis-3“ bei socializacijos programos projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ baigiamasis metų renginys. Į Panevėžio kino centrą „Garsas“, aktyviai sugužėjo mokiniai bei pedagogai iš 13 Panevėžio rajono ugdymo įstaigų (susirinko 238 dalyviai).

Skaityti daugiau

PROKURORŲ PASKAITA „AR LENGVA BŪTI VAIKU LIETUVOJE: PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ, GRĖSMĖS NAUDOJANTIS TEISĖMIS IR LAISVĖMIS“ RAJONO GIMNAZISTAMS

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendindama vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“, organizavo paskaitas mokiniams ir pedagogams tema „Ar lengva būti vaiku Lietuvoje: pareigos, atsakomybė, grėsmės naudojantis teisėmis ir laisvėmis“, kurias vedė Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Ulienė. Viename iš susitikimų prokurorei talkino kolega  Paulius Jasiukaitis. Paskaitos vyko spalio – gruodžio mėnesiais Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio, Ramygalos bei Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijose, kuriose dalyvavo daugiau nei 200 mokinių bei pedagogų. Paskaitų metu prokurorai papasakojo apie vaikų teisinį statusą reglamentuojančias teisės normas, apie vaiko teises ir laisves bei jų įgyvendinimą Lietuvoje. Svečiai priminė pagrindines vaikų pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kituose įstatymuose, pareigas, užtikrinančias kitų žmonių laisves ir teises – tėvų, pedagogų, kitų vaikų ir suaugusiųjų. Taip pat kalbėjo apie įstatymuose numatytą atsakomybę, drausminimo ir vaiko priežiūros priemones, fizines bausmes, administracinės teisės nusižengimus, nusikalstamas veikas, kurios būdingos vaikams pagal amžių, nuo kurio jau yra atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos   Administracinių nusižengimų bei Baudžiamąjį kodeksą. Visi kartu aptarė svarbiausias taisykles, kurių privalo laikytis vaikai savo kasdieniniame gyvenime, mokėsi priimti teisingus sprendimus ir laikytis taisyklių bei būti atsakingais ir pareigingais piliečiais.

Skaityti daugiaU

Seminaras mokiniams „Paauglių socialinės atsakomybės ir sąmoningumo stiprinimas – kritiškai mąstančios asmenybės formavimas“

Panevėžio rajono ugdymo įstaigų aktyviausiems mokiniams buvo organizuotas seminaras tema „Paauglių socialinės atsakomybės ir sąmoningumo stiprinimas – kritiškai mąstančios asmenybės formavimas“. Mokymuose dalyvavo 51 mokinys iš Velžio, Smilgių, Paįstrio Juozo Zikaro ir Naujamiesčio gimnazijų bei Berčiūnų pagrindinės mokyklos. Seminarą vedė VšĮ „Juoda avis“ lektorės Sigita Andriukevičiūtė ir Laura Stumbraitytė. Seminaras organizuotas pagal Panevėžio rajono PPT savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamą projektą „Žvilgsnis“. Seminaro tikslas – sudaryti sąlygas paaugliams atskleisti save patyriminėse veiklose, taip lavinant socialinius įgūdžius, ugdant ir stiprinant socialinę atsakomybę ir sąmoningumą bei pasitikėjimą savimi. Per mokymus buvo ugdomas paauglių emocinis intelektas, jausmų atpažinimas, lavinamas paauglių gebėjimas kritiškai mąstyti, rinktis ir priimti socialiai atsakingus sprendimus gyvenimiškose situacijose.

Smagu, jog jaunuoliai po seminaro išėjo linksmai nusiteikę, aktyviai dalinosi pozityviomis emocijomis.

Socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė

Paminėta Tarptautinė nerūkymo diena

Lapkričio 21 dieną Miežiškių ir Berčiūnų pagrindinių mokyklų, Ramygalos ir Raguvos gimnazijų komandos rinkosi į Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos Teatro menę. Čia jau antrus metus vyko rajoninis prevencinis renginys “Žvilgsnis“, skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Renginys yra viena iš veiklų, įgyvendinat Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos projektą ,,Žvilgsnis-3“. Renginiu buvo siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, stiprinti teisines atsakomybes ir skatinti rinktis alternatyvias laisvalaikio leidimo formas. 

Skaityti daugiau

Tolerancijos renginys „Drauge“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, minėdama Tarptautinę tolerancijos dieną, lapkričio 13 dieną organizavo ugdymo įstaigoms renginį „Drauge“. Renginys vyko Panevėžio moksleivių namuose, kur susirinko Paįstrio Juozo Zikaro, Smilgių, Naujamiesčio gimnazijų bei Paliūniškio pagrindinės mokyklos švietimo pagalbos specialistai kartu su mokiniais. Šis renginys – vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos tarnybos įgyvendinamo projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ veikla.

Skaityti daugiau