KVIETIMAS Į TĖVŲ GRUPĘ

Šeima – tai vieta, kur gimsta vaikas, kur tenkinami pagrindiniai jo poreikiai, tiek fiziologiniai, tiek psichologiniai. Stiprus vaiko ryšys su tėvais yra apsaugos faktorius nuo vaiko rizikingo elgesio (agresijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir pan.). Siekiant kurti tinkamus santykius šeimoje, ypatingai svarbu gebėti bendrauti su vaiku ir jį suprasti.

Tuo tikslu kviečiame dalyvauti psichologo vedamuose tėvų mokymuose, kur turėsite galimybių įgyti praktinių gebėjimų, leidžiančių efektyviai bendrauti su vaikais. Mokymai paremti tarptautine programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, kuri įgyvendinama ne tik Amerikoje, bet ir Europos šalyse. Jau atliktų tyrimų duomenimis, šios programos efektyvumas net 98%. Tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje padės Jums gerinti santykius šeimoje, tiek tarp suaugusių, tiek su vaikais.

Tėvų, dalyvavusių mokymuose tarnyboje, atsiliepimai:

  • „Pagrindinis pokytis – “matau vaiką“. Suklūstu, sustoju, įsigilinu ir leidžiu vaikui parodyti savo jausmus, išreikšti savo nuomonę“.
  • „Vaikai pradėjo reaguoti į pastabas todėl, kad aš pasikeičiau ir į jų nusižengimus reaguoju ramiai“.
  • „Daugiau klausau, ką sako vaikai, stengiuosi suprasti ir priimti jų jausmus, išgyvenimus. Jie pagerėjo!“
  • Programą sudaro 10 užsiėmimų ciklas, susitikimai vyks 1-ą kartą per savaitę Panevėžio rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). Laikas bus derinamas pagal užsiregistravusiųjų galimybes ir pageidavimus. Vieno užsiėmimo trukmė – 3 val.

Dalyvių skaičius ribotas.

Registruotis telefonu 8 (45) 460264, 8 616 46426 iki kovo mėn. 17 d.

–  Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Meilė Girdenienė

 

 

TOLERANCIJOS RENGINYS „SAU IR KITIEMS“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama Panevėžio rajono savivaldybės socializacijos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ organizavo mokiniams prevencinį renginį „Sau ir kitiems“, skirtą paminėti tolerancijos dieną. Renginys vyko Panevėžio moksleivių namuose, kuriame aktyviai dalyvavo 5 rajono ugdymo įstaigų tai: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Vadoklių, Berčiūnų, Paliūniškio ir Karsakiškio Strazdelio pagrindinių mokyklų 5 – 8 klasių mokiniai su pedagogais. Moksleivių namų pedagogai organizavo edukacines pamokėles mokiniams: visi kūrė paukščius iš molio, šiaudelių, popieriaus ir medžiagos. Continue reading

KONKURSAS „SVEIKA ATEITIS“

20161124_140938

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sveikatos akademija“ organizavo Panevėžio rajono mokykloms prevencinį konkursą – protmūšį „Sveika ateitis“, kuris skirtas paminėti nerūkymo dieną. Šiame konkurse aktyviai dalyvavo 12 rajono mokyklų: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Smilgių, Naujamiesčio, Ramygalos, Paįstrio Juozo Zikaro, Velžio gimnazijos, Karsakiškio Strazdelio, Paliūniškio, Vadoklių, Upytės Antano Belazaro ir Linkaučių pagrindinės mokyklos ir Dembavos progimnazija. 6 – 9 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje, sprendė įvairias užduotis ir žiūrėjo prevencinį filmuką, pasitikrino savo žinias aptardami teorinę medžiagą.

– Soc.pedagogė Edita Kazlauskienė

AKCIJA „TU MAN RŪPI“

„Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.“
                                                                                 Anatole France

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama Panevėžio rajono savivaldybės socializacijos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ ir visuomenės sveikatos priežiūros projektą „Sveikatos akademija“ organizavo akcijas „Tu man rūpi“ ir „Būkime kartu“. Labai smagu, jog šiose akcijose aktyviai šiais metais dalyvavo 10 rajono įstaigų tai: Ramygalos, Paįstrio Juozo Zikaro, Naujamiesčio ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Karsakiškio Strazdelio ir Vadoklių pagrindinės mokyklos, Dembavos progimnazija, Bernatonių ir Pažagienių mokyklos – darželiai ir Linkaučių globos namai. Ši akcija buvo skirta paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Tai galimybė prisiminti kas yra psichikos sveikata, kaip ją stiprinti, kodėl svarbu stiprinti, kaip mes galime būti neabejingi vieni kitiems ir padėti sau bei aplinkiniams. Continue reading

Seminaras „Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas taikant meno terapiją“

Panevėžio rajono pedagoginės – psichologinės tarnybos socialinės pedagogės Editos Kazlauskienės iniciatyva, pagal Panevėžio rajono savivaldyb20160223_111423ės vaikų socializacijos programos projektą „ Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis“ š. m. spalio 31 dieną vyko seminaras pagalbos mokiniui specialistams, tema: „Emocijų kontrolės įgūdžių lavini   mas taikant meno terapiją“.

Seminare dalyvavo  rajono mokyklų socialiniai pedagogai bei pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistai. Continue reading

KONKURSAS „MES KARTU“

    Šeima – tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios darnumo     priklauso visos didelės žmonių visuomenės saugumas.          

Feiksas Adleris 

               

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba bendradarbiaudama kartu su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir ra100_6470jono policijos komisariatu organizavo Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms konkursą, kuris buvo skirtas paminėti Tarptautinę šeimos dieną ir Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

Continue reading

RENGINYS „MUS VIENIJA DRAUGYSTĖ“

Panevėžio rajono PPT organizavo 7 – 9 klasių mokiniams prevencinį renginį „Mus vienija draugystė“, skirtą  paminėti patyčių prevencijai.  Jame aktyviai dalyvavo 3 Panevėžio rajono mokyklų mokiniai kartu su pedagogais tai: Raguvos gimnazijos, Vadoklių ir Žibartonių pagrindinių mokyklų mokinių komandos. PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė renginio metu mokiniams papasakojo apie patyčių prevenciją ir parodė filmuką, kuris buvo visų kartu aptartas. Po to mokiniai komandose aktyviai dirbo ir atliko įvairias prevencines užduotis: kūrė ir dėliojo šūkius ir savybes apie draugiškumą, ieškojo galimybių ir sprendimų pateiktose užduotyse ką galima būtų pakeisti mokyklose, kad sumažėtų patyčių mastas. Visas veiklas mokinių vertino garbingoji komisija tai: Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo priežiūros specialistė Deimantė Kirvelienė ir Panevėžio miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnė Renata Gustaiteinė, kuri papasakojo mokiniams apie tai, jog pareigūnai taip pat susiduria su patyčių problema mokinių tarpe mokyklose ir siūlė sprendimus.

Smagu, jog mokinių įgyvendintos veiklos buvo įvertintos draugyste 🙂

Seminaras „Socialinio pedagogo veiklos plėtra“


Panevėžio rajono socialiniai pedagogai 2016-05-19 lankėsi Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre ir dalyvavo socialinių pedagogų vykusiame seminare „Socialinio pedagogo veiklos plėtra“. Savo gerąja patiritimi dalinosi Biržų ir Panevėžio rajono specialistai. Iš Panevėžio rajono pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi: Aušra Volkovienė (Ramygalos gimnazija), Auksė Kuncienė (Naujamiesčio vidurinė mokykla), Diana Obolevičienė (Dembavos progimnazija) ir Edita Kazlauskienė (PPT).

Labai džiugu bendradarbiauti, tobulinant savo žinias 🙂20160519_104203

Užsiėmimai tema – „Gyvenkime draugiškai“


Panevėžio rajono PPT socialinė pedagogė kovo mėnesį Panevėžio rajono Pažagienių ir Bernatonių mokyklose – darželiuose  pravedė 1 -4 klasių mokiniams paskaitą apie draugiškumą, apie mokinio teigiamą elgesį pamokų ir pertraukų metu. Taip pat visi kartu ieškojo sprendimų ką reikėtų daryti jei kiti vaikai prasivardžiuoja ir negražiai elgiasi. Visi kartu kūrė draugiško mokinio portretą ir pasitikrino žinias protmūšyje apie draugiškumą.

 

– Socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė


Paskaitos  mokiniams „Kurkime saugų pasaulį be smurto ir patyčių“

Panevėžio rajono PPT įgyvendindama Panevėžio rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Sveikatos akademija“ organizavo paskaitas tema „Kurkime saugų pasaulį be smurto ir patyčių“. Paskaitose aktyviai dalyvavo Panevėžio rajono Vadoklių ir Miežiškių pagrindinių mokyklų ir Dembavos progimanzijos 1 – 10 klasių mokiniai. PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė gegužės mėnesį lankėsi šiose mokyklose ir pravedė mokiniams paskaitas apie patyčių prevenciją:  draugiškumą, mokinio teigiamą elgesį pamokų ir pertraukų metu.  Po to parodė filmuką, kuris buvo visų kartu aptartas ir buvo atliekamos įvairios praktinės užduotys ir kartu ieškota galimybių ir sprendimų, ką galima būtų pakeisti mokyklose, kad sumažėtų patyčių mastas.

Mokiniai aktyviai ir kūrybiškai įsitraukė į prevencines veiklas 🙂

 – Socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė