Lapkričio 16 diena – Tarptautinė tolerancijos diena.

Šių metų tolerancijos dienos pilietinė iniciatyva – „Tolerancijos ranka“.
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“ organizavo ugdymo įstaigų 6 – 8 klasių mokiniais tolerancijos renginį tema: „Drauge“, kuris vyko lapkričio 16 dieną 10 val. Panevėžio dailės galerijoje ir Panevėžio apskrities Panevėžio Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje. Šiame renginyje aktyviai dalyvavo 6 rajono mokyklų mokiniai su pedagogais (Smilgių ir Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos progimnazija, Paliūniškio, Vadoklių ir Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos). Mokiniai Panevėžio apskrities Panevėžio Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje buvo supažindinti su bibliotekos skyriais ir vykstančia veikla. Po to vyko renginys, skirtas tolerancijos dienai paminėti, kurį vedė PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė. Jame dalyvavo ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji specialistė Renata Gustaitienė, kuri palinkėjo laikytis taisyklių, būti draugiškais ir tolerantiškais. Po diskusijų, grupinių darbelių ir tolerancijos svarbos aptarimo visiems vyko dailės galerijoje užsiėmimas, kurio metu visi kūrė monotipijas ir tolerancijos ženklus.
Labai džiugu, jog šis renginys vyko šiltoje, kūrybiškoje aplinkoje, kurioje buvo galimybė ir pamatyti, susipažinti ir kurti patiems.

Ačiū visiems už šiltumą, kūrybiškumą ir toleranciją

Renginys „Sveikatos ABC“

Lapkričio 8 dieną, siekdama pažymėti Pasaulinę Europos sveikos mitybos dieną ir Tarptautinę tolerancijos dieną Panevėžio rajono PPT kartu su Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos socialine pedagoge Justina Baltramiejūne organizavo rajono mokyklų pradinių klasių mokiniams renginį tema: „Sveikatos ABC“ (pagal visuomenės sveikatos rėmimo programos projektą „Sveikatos akademija – 3“). Renginys vyko Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje.
Projekte dalyvavo 6 rajono mokyklų komandos: Krekenavos Mykolo Antanaičio ir  Smilgių gimnazijų, Piniavos mokyklos – darželio, Upytės Antano Belazaro, Miežiškių bei  Paliūniškio pagrindinės mokyklos.
Renginio šeimininkai – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniai, vadovaujami pagalbos vaikui specialisčių: specialiosios pedagogės Eglės Polikaitienės bei logopedės Linos Girlakytės,  parodė nuotaikingą lėlių teatro spektaklį „Dantukų kelionė“.
Mokinių komandos, demonstruodamos sveikos gyvensenos bei sveikatinimo žinias, atsakinėjo į pačius įvairiausius klausimus šia tema, atlikinėjo užduotis. Dalyviai rungėsi  „protmūšyje“, prisistatinėjo, žaidė žaidimus ir net gavo užduočių namų darbams. Sveikatos priežiūros specialistė Aušra kartu su PPT logopede Leta vadovavo komisijai, profesionaliai vertindamos dalyvių žinias. Atlikdami užduotis, mokiniai kartu rungėsi ir dėl tolerantiškiausios, draugiškiausios, išradingiausios, kūrybiškiausios komandos vardo.
Daugiausiai balų surinko ir sveikos gyvensenos įgūdžių puoselėtojos titulą namo parsivežė Miežiškių pagrindinės mokyklos komanda. Kitoms mokykloms pasisekė iškovoti draugiškiausios, kūrybiškiausios, tolerantiškiausios komandos nominacijas.

Panevėžio rajono PPT logopedė Leta Vasiliauskienė

 

 

 

KONFERENCIJA „SVEIKA ATEITIS“

Spalio 17 dieną Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje vyko konferencija mokiniams „Sveika ateitis“, kurią  organizavo Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Velžio gimnazija, įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Bendauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“. Konferencija skirta stiprinti Panevėžio rajono mokinių bei švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, ugdyti savęs pažinimo ir asmenybės augimo gebėjimus, kurti bendrumą bei pasitikėjimą ir paminėti Pasaulinę psichinės sveikatos dieną.   Continue reading

Akcija „Tu man rūpi“

Spalio 10 d. visame Pasaulyje minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ši diena – puiki proga prisiminti kas yra psichikos sveikata, kaip ją stiprinti, kodėl svarbu stiprinti, kaip mes galime būti neabejingi vieni kitiems ir padėti sau bei aplinkiniams.
`                    Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo ugdymo įstaigoms akciją, skirtą paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Šioje akcijoje aktyviai dalyvavo 12 Panevėžio rajono mokyklų tai: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Smilgių, Ramygalos, Velžio ir Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos progimnazija, Berčiūnų, Paliūniškio, Vadoklių, Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos, Pažagienių ir Bernatonių mokyklos – darželiai. Akcija organizuota įgyvendinant tarnybos visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Sveikatos akademija -3“ ir vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“. Continue reading

Paskaitos mokiniams „Teisė kasdieniniame vaiko gyvenime. Atsakomybė ir pareiga“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“, organizavo paskaitas mokiniams, kurias vedė prokurorė Kristina Ulienė Panevėžio rajono 4 mokyklose tai: Karsakiškio Strazdelio, Vadoklių, Žibartonių ir Paliūniškio pagrindinėse mokyklose. Paskaitos vyko gegužės – rugsėjo mėnesiais.

Panevėžio rajono PPT

 

Renginys „Mokinių tarpusavio santykiai – draugiškos mokyklos kūrimas“

2017 m. rugsėjo 28 dieną Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė kartu su Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos socialine pedagoge Gedma  Nakvosiene organizavo rajono mokyklų 7 – 9 klasių mokiniams renginį „Mokinių tarpusavio santykiai – draugiškos mokyklos kūrimas“, kuris vyko Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Šis renginys organizuojamas pagal Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Žvilgsnis“. Renginyje dalyvavo 6 mokyklos tai: Smilgių, Naujamiesčio, Raguvos, Velžio ir Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos ir Vadoklių pagrindinė mokykla. Renginio metu mokyklų lyderiai atliko įvairias kūrybines užduotis: dalyvavo konkurse, ieškojo situacijoms tinkamų sprendimų, kūrė patys praktines prevencines užduotis, dirbo pagal De Bono metodiką ir pristatė sprendimus, klausė teorinių ir praktinių socialinių pedagogių patarimų ir dalinosi savo namų darbais – bendravimo ir savęs pažinimo praktinėmis užduotimis. Visi džiaugėsi naujomis praktinėmis idėjomis.

Socialinės pedagogės Edita ir Gedma

AKCIJA „MES KARTU“

Visuomenės sveikatos rėmimo projekto „Sveikatos akademija -3“, kurį įgyvendina Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, organizuota akcija „Mes kartu“ skirta paminėti Tarptautinę šeimos dieną. Akcijos tikslas puoselėti tėvų ir vaikų tarpusavio draugiškus santykius ir dalintis gerąja patirtimi. Akcijoje aktyviai dalyvavo 1 – 6 klasių mokiniai iš 8 Panevėžio rajono ugdymo įstaigų (Krekenavos Mykolo Antanaičio, Smilgių, Raguvos ir Naujamiesčio gimnazijos, Karsakiškio Strazdelio, Vadoklių ir Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ir Bernatonių mokykla – darželis).

Ačiū dalyviams ir gražius, įdomius ir spalvotus darbelius  😊

Panevėžio rajono PPT

Renginys „Klausau, kuriu, rašau – daug galiu ir daug žinau.“

2017 m. gegužės 29 dieną Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Leta Vasiliauskienė ir socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė organizavo įgyvendinamo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Žvilgsnis“ renginį „Klausau, kuriu, rašau – daug galiu ir daug žinau“. Šiame renginyje dalyvavo trys mokyklos tai: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Berčiūnų pagrindinės mokyklos ir Bernatonių mokyklos – darželio pradinių klasių mokiniai kartu su logopedėmis. Continue reading

Renginiai „Moku, galiu – kūrėjas esu“

Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės įgyvendindamos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Žvilgsnis“ gegužės mėnesį projekte dalyvaujančioms mokykloms (Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Upytės Antano Belazaro ir Berčiūnų pagrindinių mokyklų ir Bernatonių mokyklos – darželio) organizavo socialinių įgūdžių užsiėmimus, kuriuose aktyviai dalyvavo pradinių klasių mokiniai kartu su ugdymo įstaigų logopedais. Mokiniai atliko individualiai ir komandose įvairias užduotis, kartu kūrė istorijas ir pasakas, o po to jas apipavidalino įvairia technika ir pristatė mokytojams. Buvo nuspręsta, jog iš mokinių darbų bus sukurtas leidinys.

– PPT specialistai