Akcija „Laimingas vaikas“

Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vaikų socializacijos programos įgyvendinamo projekto „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 4“

AKCIJOS – PARODOS ,,LAIMINGAS VAIKAS”

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Akciją-parodą „Laimingas vaikas“ inicijuoja ir rengia Panevėžio rajono logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų metodinis būrelis, Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir Panevėžio rajono švietimo centras.

  2. Akcijos-parodos „Laimingas vaikas“ nuostatai reglamentuoja jos tikslą, uždavinius, sąlygas, organizavimo tvarką.

  3. Akcija skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Pagrindinis šios parodos simbolis – aitvaras – visiems vaikams džiaugsmingas emocijas išlaisvinantis veikėjas. Kada vaikai patys laimingiausi? Tuomet, kai turi galimybę laisvai kurti, žaisti ir mėgautis veikla.

  4. Aitvarų parodoje kviečiami dalyvauti Panevėžio rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai kartu su ugdytiniais.

  5. Akcija skirta vaikų emocinio ugdymo skatinimui kuriant, žaidžiant, bendraujant su draugais, pedagogais bei šeimos nariais darželiuose ir mokyklose. Akcijos iniciatoriai siūlo įstaigoje pedagogams kartu su vaikais, o galbūt pasitelkus ir tėvelių pagalbą pasigaminti aitvarus. Aitvarų leidimas visais laikais vaikams suteikia be galo daug džiaugsmo, pakilios nuotaikos bei gerų įspūdžių.

Continue reading

Konferencija

Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės gegužės 3 dieną lankėsi Rokiškyje respublikinėje konferencijoje „Kompleksinės pagalbos aktualijos ir perspektyvos“. Konferencijos tikslas – sutelkti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės pagalbos specialistus, skatinant pasidalinti praktikos aktualijomis, siekiant veiksmingos bei kokybiškos pagalbos vaikui ir šeimai. Konferencijos metu dalyvavo lektoriai iš Šiaulių universiteto, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos, Lietuvos edukologijos universiteto ir Rokiškio įstaigų specialistai. Konferencijos metu lektoriai pristatė aktualias temas apie kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai realizavimą ir aktualijas, socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimo pokyčius ir iššūkius, galimybes, teikimo būdus ir perspektyvas bei vaiko ir šeimos poreikio pagalbai įvertinimą sisteminiu būdu. Susipažinome su stendiniais pranešimais, dalinomės su kolegomis gerąja patirtimi.

AKCIJA „MES KARTU“

„Šeima lyg židinys – jei kurstysi bendravimą lyg liepsną – ji gyvuos..“

Kiekviena šeima – tai ramybės ir jaukumo uostas, tai terpė, kurioje mažas žmogus tampa asmenybe, tai meilės, laimės apsuptis, tai maži išgyvenimai ir didelė atrama gyvenime.

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba bendradarbiaudama kartu su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatu kviečia dalyvauti Panevėžio rajono ugdymo įstaigas ir kartu paminėti Tarptautinę šeimos dieną. Continue reading

VEIKSMO SAVAITĖ „BE PATYČIŲ”

Kovo 19 – 25 dienomis Lietuvoje vyks veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2018“, kurią inicijuoja „Vaikų linija“.

Akciją palaiko ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir kviečia dalyvauti Panevėžio rajono ugdymo įstaigas.

Akcijos idėja – likti neabejingiems patyčių problemoms mokyklose, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, suaugusiųjų santykius, bei keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias patyčioms nuostatas.

Vykdymo laikas: akcija vykdoma 2018 m. nuo kovo mėn. 19 d. iki balandžio mėn. 30 d.

Dalyviai: Panevėžio rajono švietimo įstaigų 1 – 10 klasių mokiniai. Continue reading

„SRAIGĖS“ gimtadienis

Dėkojame, mielas drauge!

Vaikų žaidimų kambarys „Sraigė“ atšventė 4 metukų gimtadienį. Šventė buvo įspūdinga. Bendradarbiaudama su Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba į savo gimtadienį „Sraigė“ pakvietė aktyviausius ir šauniausius Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos ir Bernatonių mokyklos – darželio vaikus, aktyviausiai dalyvavusius Panevėžio rajono PPT organizuojamoje prevencinėje draugystės akcijoje.  Continue reading

RENGINYS „MUS VIENIJA DRAUGYSTĖ“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kovo 22 dieną organizavo renginį, skirtą paminėti veiksmo savaitę „BE PATYČIŲ 2018“, kuriame aktyviai dalyvavo 6 rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai kartu su 6 – 9 klasių mokiniais: Smilgių ir Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos, Dembavos progimnazijos, Paliūniškio, Vadoklių ir Berčiūnų pagrindinės mokyklos. Į renginį buvo kviesti ir dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Donata Jesiūnienė, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų  koordinatorė Vaiva Baublytė bei Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Darius Petraitis. Svečiai išsakė savo nuomonę apie patyčių prevenciją ir mokė vaikus pasirinkti teisingą, be patyčių kelią, taip pat vertino mokinių žinias. Continue reading

Konkurso Sveikatos akademija 2017m. rezultatai

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendino Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą – “Sveikatos akademija – 3” ir vaikų socializacijos programos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“ ir organizavo prevencinį konkursą „Sveikatos akademija“, kurio tikslas organizuojant įvairias prevencines akcijas ir renginius, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių vartojimo pirminėje prevencijoje, motyvuoti sveikiau ir saugiau gyventi, stiprinti pasitikėjimą priimant sprendimus. Continue reading

KONKURSO REZULTATAI „TU MAN RŪPI 2017M“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendino Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą – “Sveikatos akademija – 3”  ir organizavo ugdymo įstaigoms konkursą „Tu man rūpi“, skirtą paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Šiame konkurse aktyviai dalyvavo 218 mokinių iš 8 Panevėžio rajono mokyklų tai: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Smilgių, Ramygalos ir Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos progimnazija, Berčiūnų, Vadoklių, Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos. Continue reading

AKCIJA  „BENDRAMINČIAI“

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendino Panevėžio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programos projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“ ir ugdymo įstaigoms organizavo akciją „Bendraminčiai“, skirtą paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Akcijoje aktyviai dalyvavo 375 mokiniai iš 12 Panevėžio rajono mokyklų, tai: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Smilgių, Ramygalos, Velžio ir Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos progimnazija, Berčiūnų, Paliūniškio, Karsakiškio Strazdelio, Vadoklių pagrindinės mokyklos, Pažagienių ir Bernatonių mokyklos – darželiai. Continue reading

Lapkričio 16 diena – Tarptautinė tolerancijos diena.

Šių metų tolerancijos dienos pilietinė iniciatyva – „Tolerancijos ranka“.
Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama vaikų socializacijos programų projektą „Bendrauk, bendradarbiauk, dalinkis – 3“ organizavo ugdymo įstaigų 6 – 8 klasių mokiniais tolerancijos renginį tema: „Drauge“, kuris vyko lapkričio 16 dieną 10 val. Panevėžio dailės galerijoje ir Panevėžio apskrities Panevėžio Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje. Šiame renginyje aktyviai dalyvavo 6 rajono mokyklų mokiniai su pedagogais (Smilgių ir Naujamiesčio gimnazijos, Dembavos progimnazija, Paliūniškio, Vadoklių ir Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos). Mokiniai Panevėžio apskrities Panevėžio Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje buvo supažindinti su bibliotekos skyriais ir vykstančia veikla. Po to vyko renginys, skirtas tolerancijos dienai paminėti, kurį vedė PPT socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė. Jame dalyvavo ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji specialistė Renata Gustaitienė, kuri palinkėjo laikytis taisyklių, būti draugiškais ir tolerantiškais. Po diskusijų, grupinių darbelių ir tolerancijos svarbos aptarimo visiems vyko dailės galerijoje užsiėmimas, kurio metu visi kūrė monotipijas ir tolerancijos ženklus.
Labai džiugu, jog šis renginys vyko šiltoje, kūrybiškoje aplinkoje, kurioje buvo galimybė ir pamatyti, susipažinti ir kurti patiems.

Ačiū visiems už šiltumą, kūrybiškumą ir toleranciją