DĖL PANEVĖŽIO R. PPT DARBO NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu, nuo š. m. lapkričio 9 d. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagalbą ugdytiniams ir ugdytojams teiks nuotoliniu būdu. Su psichologinei pagalbai jau užsiregistravusiais klientais bus susisiekta ir aptarti darbo būdai ir galimybės.

Tarnybos telefono numeris: 8 616 46426.

Laikinai einanti PPT direktoriaus pareigas Jurgita Vaitiekūnienė, tel. 8 611 16723  ir el. p. ppt.direktore@gmail.com

Specialistų kontaktai:

Liudmila Nikolajeva, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams)  dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 611 16723  ir el. p. nliuda@hotmail.com;

Leta Vasiliauskienė, logopedė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 604 01890 arba el. p. leta.oxas@gmail.com;

Meilė Girdenienė, psichologė, teikia konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams)  dėl sunkumų, kylančių bendraujant su vaikais, mokytojams  mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais telefonu 8 622 05431 ir el. p. girdeniene.meile77@gmail.com;

Rima Gutauskienė, specialioji pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams vaikų, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 682 61738 ir el. p. g.rima@yahoo.com;

Edita Kazlauskienė, socialinė pedagogė, teikia konsultacijas vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokinių ugdymo, pagalbos teikimo, planavimo klausimais tel. 8 606 11937 ir el. p. e.kazlauskiene@gmail.com .

Tikimės prasmingo, sklandaus bendradarbiavimo